Pam cofrestru?

Mae’n arfer gorau i’r rhai sy’n trefnu digwyddiadau gysylltu â rheolwyr tir, os oes gan natur y digwyddiad /maint y grŵp y potensial i effeithio ar weithrediadau rheoli tir neu ymyrryd â mwynhad eraill o’r amgylchedd naturiol.

Rydym yn annog pob grŵp o ddeg neu drosodd i gofrestru eu digwyddiad Her y Tri Chopa. Bydd hyn yn cofrestru eich digwyddiad ar draws y tri chopa gyda rheolwyr tir Ben Nevis, Scafell a’r Wyddfa.

Nid oes angen i chi gofrestru os yw maint eich grŵp yn llai na deg o bobl.

Drwy gofrestru eich her yr ydych yn dangos eich ymrwymiad i leihau eich effaith ar y cynefinoedd bregus hyn, gwneud y gorau o’r profiad i bawb dan sylw a chwarae eich rhan wrth ofalu am y dyfodol o ddigwyddiadau a tirweddau hyn.

Rhowch eich manylion ar y ffurflen isod i gofrestru eich her.

Gan fod hawliau mynediad yn yr Alban yn wahanol i weddill y DU, rhaid i chi hefyd lenwi ffurflen gofrestru ar wahân ar gyfer Ben Nevis (mae rhagor o wybodaeth ar gael yma).

Ffurflen Gofrestru

* Dangos maes angenrheidiol…