Cynlluniwch eich Her Tri Chopa…

 • ben-nevis-logo

  Uchder: 1344 m (4409 tr)

  Mynyddoedd y Grampian, Ucheldiroedd Yr Alban

  Y mynydd uchaf yn Yr Alban

  Dysgwch Fwy >

 • scafell-pike-logo

  Uchder: 978m (3209 tr)

  Ardal y Llynnoedd, Cumbria

  Y mynydd uchaf yn Lloegr

  Dysgwch Fwy >

 • snowdon-logo

  Uchder: 1085 m (3560 tr)

  Parc Cenedlaethol Eryri, Gogledd Cymru

  Y mynydd uchaf yng Nghymru

  Dysgwch Fwy >

Yr allwedd i Her y Tri Chopa llwyddiannus yw cynllunio ymlaen llaw, a dyna pam fo ninnau yma i helpu! Ar ein gwefan fe welwch yr holl adnoddau a’r wybodaeth y bydd ei hangen arno’ chi ar gyfer cynllunio popeth ac mae hynny’n cynnwys ac yn amrywio o ddewis eich llwybr i waredu â sbwriel!

Cynllunio eich her

Cofrestru

Rhestr Cyfarpar

Sut mae’r arbenigwr yn mynd ati

Canllawiau Cenedlaethol y Tri Chopa [lawrlwytho pdf]


Felly pam yr ydym ni’n darparu’r holl wybodaeth hon a chyngor arbennig o ddefnyddiol? Mae Partneriaeth y Tri Chopa yn cynnwys y sefydliadau a’r elusennau sy’n gyfrifol am reoli’r tri mynydd lle mae’r Her ei hun yn digwydd. Mae hyd at 30-40,000 o bobl yn cymryd rhan yn yr Her bob blwyddyn ac yn anffodus yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae grwpiau sydd wedi cael eu paratoi’n wael wedi cael effaith negyddol enfawr ar y mynyddoedd hyn

Peidiwch da chi a chael eich cynnwys fel rhan o’r lleiafswm amhoblogaidd hwn!

Darganfyddwch sut i gynllunio eich her

Cofrestrwch eich her ac fe gewch gyngor manwl ac awgrymiadau a diweddariadau lleolCAEL EICH YSBRYDOLI