Gwarchod y Copaon Gyda’n Gilydd

Medi 2017

A busy time for our Volunteers on Snowdon

We’re very fortunate to have the help of many volunteers on Yr Wyddfa (Snowdon) that help with a variety of tasks.

With the number of walkers reduced significantly in recent weeks it’s vital to do as much repair and maintenance work as possible on the footpaths. A group of Tesco workers volunteered to help open up drains and ditches on the PyG track as well as work in our Wildlife Garden in Beddgelert. The following day we had Snowdonia Society volunteers help us do the same work on the Llanberis path.

 

We’re very grateful of their help as it’s vitally important work to do before the heavy rain and winter storms start!

 

Cyfnod prysur i’n gwirfoddolwyr!

 

    

 

Rydym yn ffodus iawn o gael help nifer o wirfoddolwyr i’n helpu gydag amryw o dasgau ar Yr Wyddfa.

Gyda phrysurdeb ymwelwyr yn dechrau distewi erbyn hyn mae yn bwysig gwneud gwaith cynnal a chadw ar y llwybrau. Bu criw o weithwyr Tesco yn gwirfoddoli hefo ni yn agor draeniau a ffosydd ar ochr llwybr y PyG yn ogystal â chriw arall yn gwneud gwaith yng ngardd Gwyllt Beddgelert. Yn ogystal bu criw o Gymdeithas Eryri’n helpu’n gwneud yr un gwaith ar lwybr Llanberis y diwrnod wedyn.

Rydym yn ddiolchgar iawn o’u gwaith fydd yn siŵr o helpu cyn i law trwm a stormydd y gaeaf ddod!