Gwarchod y Copaon Gyda’n Gilydd

Awst 2016

Ras Yr Wyddfa

Mae Ras Yr Wyddfa yn ddiwrnod mawr i bentref Llanberis a’r ardal bob blwyddyn gyda nifer yn heidio yno i weld y rhedwyr yn dechrau’r ras ac i weld y cyffro wrth iddynt ddod yn o li lawr. Mae nifer hefyd yn cerdded i fyny llwybr Llanberis tuag at gopa’r Wyddfa i weld y rhedwyr yn dygymod a elfenau anodd a heriol y ras ar y mynydd ei hyn. Read more